Systemisch werk via het lichaam 

Systemisch werk via het lichaam is een methode om fysieke klachten, terugkerende patronen of gevoelens waar je geen grip op hebt te onderzoeken. We raken het lichaam aan op de laag van de ziel.

Daar waar jij jezelf levendig voelt stroomt ook je energie, daar ben je aanwezig met je ziel.
Soms voelen bepaalde plekken in je lichaam koud of strak, of voel je je angstig, somber of leeg. Terwijl er voor jou geen direct aanwijsbare reden voor is.

Dat kan te maken hebben met trauma’s of onverwerkte gebeurtenissen uit je eigen leven of uit dat van je familie. Je kunt iets ‘dragen’ voor je (voor)ouders of andere familieleden waardoor je niet voluit je eigen leven leeft. Meestal onbewust. Het kan gaan over gebeurtenissen waar niet over gesproken kon of mocht worden (denk aan oorlogstrauma’s of plotselinge dood van een geliefde of van jonge kinderen waardoor een ouder niet echt aanwezig kon zijn).

Het verdriet en de rouw van zo’n gebeurtenis gaat, wanneer het niet benoemd en verwerkt kon worden vastzitten, in de eerste plaats bij degene die het heeft meegemaakt. Vaak dragen kinderen of kleinkinderen het (onbewust) ook nog mee uit loyaliteit voor hun ouders of grootouders. Je blijft op die manier gebonden aan de persoon voor wie je draagt waardoor jij niet jouw volle potentieel gebruikt in je leven.

Als je bewust gaat voelen in je lichaam, door aangeraakt te worden op de laag van de ziel kun je ervaren waar in je lichaam de energie vastzit. Door te blijven bij dit ongemak of de fysieke of emotionele pijn, kun je gaan voelen wat er zich daar wezenlijk afspeelt. Jij kunt voelen of de pijn of angst bij jou hoort of dat je hem (onbewust!) bent gaan dragen voor een familielid. Het mooie is dat je lichaam die informatie in zich heeft, je kunt dit niet vanuit je verstand benaderen. Je voelt het in je lijf wanneer er iets benoemd wordt dat klopt.

Je lichaam heeft tijd nodig om te zakken en te voelen dat het veilig is. Niet vanuit ‘werken’ of ‘doen’, maar vanuit aanwezig zijn bij wat er zich in dit moment aandient. Door het contact met een bepaald gevoel, pijn of gemis en door dat nu bewust te voelen wordt het gezien en kan het vrijgegeven worden. Je kunt voelen dat het gaat stromen of tintelen in je lichaam of dat het warm wordt of zwaar. Er ontstaat meer ruimte voor je eigen essentie. Ook kun je dan een diepere ontspanning gaan voelen.

Mijn training voor systemisch werk via het lichaam heb ik gevolgd bij Connie van der Arend, tevens de auteur van het boek: “Het Veld van Aandacht”.