Privacy beleid Jo Sense

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze wet liggen een aantal regels vast over het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Om uw privacy te waarborgen houdt het onder meer in dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Voor-en achternaam/ adresgegevens/ telefoonnummer/e-mailadres/ geboortedatum/ gegevens die noodzakelijk zijn voor een sessie.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en hanteer de wettelijke bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. Deze is op dit moment 20 jaar. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw dossier door een email te sturen naar info@jo-sense.nl. Ik zal dan zsm reageren op uw verzoek.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
  afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen
  met uw toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
  financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan
  opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, nummer ziektekostenverzekering, geboortedatum, de datum van de behandeling Een korte omschrijving van de behandeling in de vorm van een code.

Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Contact

JoSense Holistische massage
Karel du Jardinstraat 12 – 3 hoog
1072 SH Amsterdam

tel. 06 42107590
e-mail info@jo-sense.nl

KvK 60119853
Btw-identificatienummer NL001598614B72

In het privacy-beleid van mijn praktijk volg ik de richtlijnen van de AVG, de Europese privacywet van 25 mei 2018.
In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht-en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ en TCZ. Voor klachten verwijs ik u naar www.tcz.nu.